صفحه اول | اهداف و محورها | نحوه ارسال مقاله | ثبت نام در همایش |  حمایت کنندگان | رزرو غرفه | دبیرخانه | کارگاه ها | فهرست مقالات پذیرفته شده |  کمیته علمی

 

دبیران همایش

 • دبیر علمی : خانم دکتر شیوا خلیلی (دبیر اولین کنگره بین المللی روانشناسی، دین و فرهنگ)

 • دبیر همایش : آقای محمدحسن آسایش

 • دبیر اجرایی همایش : خانم فاطمه قربانی

  

کمیته اجرایی

 • مسئول دبیرخانه : خانم نجمه پارسائیان (دانشگاه تهران)

دیگر همکاران

 • آقای حمید رضا پیمان فر               (دانشگاه تهران)

 • آقای محمد علی تقی زاده           (دانشگاه شهید بهشتی )

 • آقای سیاوش طلایی زاده             (دانشگاه تهران)

 • خانم زینب محمد علی پور           (دانشگاه شهید بهشتی)

 • خانم راحله قیصری                     (دانشگاه علامه طباطبائی)

 • خانم مرضیه رضایی                    (دانشگاه تهران)

 • خانم زهرا الوندی                       (دانشگاه تهران)

 • خانم الهام دارابی                      (دانشگاه تهران)

 • خانم ربابه تبرسایی                   (دانشگاه تهران)

 • خانم نجمه شجاعی                  (دانشگاه تهران)

 • خانم اعظم کفاش                     (دانشگاه تهران)

 • آقای حسین طالبی                   (دانشگاه یزد )

 • زهراافشار                                (دانشگاه شهید بهشتی)

 • طاهره هداوند میرزایی                (دانشگاه شهید بهشتی)

 • فرشته ضیاء                              (دانشگاه شهید بهشتی)

 • مهدی سیفی                           (دانشگاه شهید بهشتی)

 • داود توسلی                             (دانشگاه شهید بهشتی)

* اطلاعات مربوط به ثبت نام در همایش، رزرو غرفه و کارگاه ها متعاقباً اعلام می گردد *

رایانامه :psyrelcul@ut.ac.ir  

 شماره تماس :  02161117420و  09190171367  

مکان : تهران بزرگراه جلال آل احمد ،خیابان دکتر کاردان ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،طبقه سوم خانه ی پژوهش اتاق305

 

زمان های مهم

 • مهلت ارسال چکیده                   15 مرداد

 • مهلت ارسال اصل مقاله             30 مهرماه

 • روز های برگزاری همایش           29 و 30 آذرماه

 • کارگاه ها                                   1 دی ماه