صفحه اول | اهداف و محورها | نحوه ارسال مقاله | ثبت نام در همایشحمایت کنندگان | رزرو غرفه | دبیرخانه | کارگاه ها | فهرست مقالات پذیرفته شده |  کمیته علمی

 

تمدید دریافت مقاله در دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی، مشاوره و دین تا تاریخ 30 مهر 91

 قابل توجه نویسندگان گرامی و شرکت کنندگان محترم دومین همایش ملی دانشجویی رواننشاسی، مشاوره و دین، ضمن عرض سلام و تشکر از استقبال گرم شما دوستان عزیز به اطلاع می رساند با توجه در خواست مکرر برخی از شرکت کنندگان مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات همایش، کسانی که تا کنون موفق به ارسال مقالات خود به دبیرخانه همایش نشده اند می توانند چکیده مقالات و متن کامل مقاله خود را به صورت یکجا برای ما ارسال نمایند. لازم به تذکر است از این پس فایل چکیده یه تنهایی قابل وصول نیست و فقط متن کامل مقاله قابل دریافت است. که تا تاریخ 30 مهر 91 مهلت برای ارسال مقاله می باشد. این نکته نیز مورد نظر باشد که در صورت ارسال چکیده به همراه اصل مقاله می بایست فرم مشخصات موجود در سایت را نیز تکمیل نمایِید.

* فرمت نگارش متن کامل مقالات پس از  اعلام داوری چکیده مقالات در سایت همایش به اطلاع عموم خواهد رسید.

دریافت فایل خام ارسال چکیده مقاله (text)-(PDF)

 

 

 

فرم ثبت مشخصات نویسندگان مقاله

1-    نام :

نام خانوادگی :

نام پدر:

شماره شناسنامه:

محل صدور:

شماره تماس ثابت:

شماره همراه:

آدرس پست الکترونیک:

آخرین مدرک تحصیلی:

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

آدرس محل سکونت:

 

* در صورتی که تعداد همکاران بیشتر از 1 نفر می باشند مشخصات ایشان نیز به همین منوال اضافه گردد.

فرمت ارسال مقاله

عنوان

 

 

نام و نام خانوادگی (نویسنده اول) *[1]

نام و نام خانوادگی[2]

نام و نام خانوادگی[3]

 

مقدمه :

 

هدف :

 

روش :

 

یافته ها :

  

بحث و نتیجه گیری :

  

کلید واژه :

 

[1] مرتبه علمی و وابستگی به سازمانها

[2] مرتبه علمی و وابستگی به سازمانها

[3] مرتبه علمی و وابستگی به سازمانها

 

 

در چکیده مقاله باید ساختاری را به شرح زیر رعایت نمایید

 

 عنوان: مختصر و متناسب با محتوا (وسط چین با  قلم Bnazanin ،14به صورتBOLD  )

 نام ونشانی نویسندگان: (قلم Bnazanin ،12)

 • نام و نام خانوادگی به طور کامل نوشته شود.

 • درجه علمی ، مرتبه ی دانشگاهی به صورت زیر نویس درج گردد.

 • نویسنده مسئول با علامت ستاره مشخص گردد (در صورت عدم تعیین علامت ستاره نویسنده اول به     
       عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته خواهد شد).

مقدمه: شامل زمینه و اهمیت پژوهش.

هدف: اهداف کلی و جزئی بیان شوند.

روش: مشخصات شرکت کنندگان (جامعه ، نمونه و...)، طرح پژوهش، ابزار جمع آوری داده ها، شیوه ی اجرای پژوهش.

یافته ها : نتایج پژوهش گزارش شود .

بحث و نتیجه گیری : بررسی نتایج پژوهش و تبیین و تفسیر یافته ها ،استلزام های نظری و عملی ،محدودیت ها ،پیشنهادات .

نکات:

 • موارد استنادی داخل متن (نام خانوادگی ، تاریخ)آورده شود.

 • چکیده مقاله با حاشیه 5/2سانتیمتر ، فاصله سطر 15/1و حتما تایپ شود .

 • مسئولیت علمی و محتوایی بر عهده ی نویسندگان است .

 • تعداد واژه ها ی به کار رفته باید نهایتا 500 کلمه باشد و تمام چکیده فقط قلم B nazanin ، 14تایپ گردد.

 • واژه ها یا معادل های لاتین در متن داخل پرانتز قرار داده شود .

 • نویسندگان براساس این توضیحات قالب طراحی شده را دانلود کرده و آن را به همراه فرم مشخصات فقط به آدرس ایمیل  psyrelcul@ut.ac.ir ارسال بفرمایید .

لازم به ذکر است که تمام مکاتبات دبیرخانه با نویسنده مسئول صورت خواهد گرفت .

دریافت فایل خام ارسال چکیده مقاله (text)-(PDF)

 

زمان برگزاری همایش 29 و 30 آذر ماه 1391