اهداف و محورها | نحوه ارسال مقاله | ثبت نام در همایشحمایت کنندگان | رزرو غرفه | دبیرخانه | کارگاه ها | فهرست مقالات پذیرفته شده | کمیته علمی

 

با استعانت از ایزد منان دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی، مشاوره و دین توسط  انجمن علمی دانشجویی مشاوره دانشگاه تهران و  دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

 

سخن دبیر همایش:

علم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن، هر که پرهیز و علم و زهد فروخت، خرمنی گرد کرد و پاک بسوخت (سعدی)

  در عصر حاضر، دين پژوهي به شيوه علمي و با استفاده از روش هاي مورد قبول در علوم انساني، يكي از جديدترين و مورد توجه ترين حيطه هاي پژوهشي در رشته هاي علمي و دانشگاهي است. در مورد دين و كاركردهاي آن، پژوهش هاي متفاوتي با ديدگاه هاي مختلف انجام گرفته است (برگین، 1983؛ پارگامنت و اولسن، 1992).  براساس آخرين يافته هاي پژوهش هاي جامعه شناختي، بيش از 95 درصد انسان ها به وجود خداوند ايمان دارند (الياده، 1374؛ به نقل از خدایاری فرد، 1388) شايد بتوان گفت كه عصر حاضر، دوره بازگشت به دين و بازنگري در مفاهيم آن است و انسان قرن حاضر به عنوان انسان "دين ورز" شناخته شده است.

چون سرشت انسان با معنویت، دین و اخلاق همراه می باشد، اگر انسان طبیعت حقیقت جوی خود را به یاد نیاورد ، عواطف ، تعهدات ،ترسها ، امیدها ، برنامه ها و تضادها اوقات روزانه ی او را پر می کند متاسفانه به وضوح می بینیم بسیاری از مشاوران رابطه ی بین دین و مشاوره را درک نمی کنند بسیاری از سوالات خاص دینی مثلا در زمینه ی اخلاقیات امروزه مکررا در مشاوره تکرار می شوند . از آنجا که جامعه ما یک جامعه نسبتا دینی شناخته شده است، و فرهنگ ایران با مبانی اسلامی عجین شده است، لذا تحقیقات در این زمینه چه به صورت بنیادی و چه کاربردی می تواند راهنمایی برای محققین بین رشتهای در این زمینه باشد. و برخی از آسیبها شناسایی و راهکارهایی برای آن ارائه شود. اکنون فرصت و توفیقی حاصل شده است تا همایشی تحت عنوان "دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی، مشاوره و دین"  با همکاری سازمان های علمی روانشناسی و مشاوره و علوم دینی کشور در 29 و 30 آذرماه 91 برگزار گردد امید است همه دانشجویان، اساتید و دوستداران علم و دین در این زمینه قدم های اساسی و علمی برداشته و در راستای تحقق اهداف عالی پژوهشی و آموزشی نقش موثری داشته باشیم.

محمد حسن آسایش

دبیر دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی، مشاوره و دین

 

 

 

اخبار :

 

زمان های مهم

  • مهلت ارسال چکیده                   15 مرداد

  • مهلت ارسال اصل مقاله             30 مهرماه

  • روز های برگزاری همایش           29 و 30 آذرماه

  • کارگاه ها                                   1 دی ماه

سرود، قرآن، اعلام برنامه

 

خوش آمدگویی مجری

 

گزارش دبیر همایش

محمد حسن آسایش (دانشجوی دکتری مشاوره)

 

سخنرانی و خوشامد گویی دکتر هادی بهرامی احسان (ریس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)

 

سخنرانی دکتر عبدالله شفیع آبادی (عضو هیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

سخنرانی دکتر اللهیاری (ریس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره)

 

 

نشست1:   9-10

 

هیات رییسه

موضوع

سخنران

ساعت

 

1- دکتر عبدالله شفیع آبادی

(عضو هیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

2- دکتر محمد خدایاری فرد

(عضو هیت علمی دانشگاه تهران)

3- دکتر جواد اژه ای

(عضو هیت علمی دانشگاه تهران)

4- آقای سعید اکبری زردخانه

(دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری)

5- علی محرابی(دانشجوی دکتری روانشناسی)

معنویت،تاب اوری با سلامت عمومی

راضیه فقیهی مرقی

 

10/9-9

 

هوش معنوی و ابعاد خود کارامدی:نقش تجارب معنوی

راضیه کرامتی

20/9-9

 

بازسازي آزمون هوش معنوي يكپارچه: اعتباريابي، رواسازي، بررسي ساختار عاملي و تهيهي فرمهاي موازي

دکتر حسن بلند-فاطمه شاطریان

30/9-9

 

جمع بندی هیئت رئیسه

30/9-10

 

پذیرایی /  بازدید از  پوسترها : واقع در راهروی طبقه اول ساختمان دانشکده

15/10-10

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

نشست 2  چهارشنبه: ساعت  10:15-12

هیات رییسه

موضوع

سخنران

ساعت

1- دکتر غلامعلی  افروز

( عضو هیت علمی دانشگاه تهران)

2- دکتر هادی بهرامی احسان

( عضو هیت علمی دانشگاه تهران)

3- دکتر خوش کنش ( عضو هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

4- آقای محمد حسن آسایش

(دانشجوی دکتری مشاوره)

 

تعیین میزان پیش بینی کنندگی شیوه های فرزند پروری والدین برای خود متمایز سازی و مذهب گرایی درونی و بیرونی فرزندان

فهمیه فداکار

15/10-30/10

رابطه سبک های فرزند پروری و دینداری در دانش اموزان

ناصر واحدی

30/10-40/10

دین و سبک های فرزند پروری و رابطه ان ها با ارتباط با خدا و ادراک از خود در بین دانش اموزان مسلمان و زرتشتی

حمیده زارع

 

40/10-11

هوش معنوی و سبک های فرزند پروری با خود ازاری،دیگر ازاری و منفعل-پرخاشگر

پریسا معاضدیان

11-10/11

نقش مقابله های مذهبی در اضطراب امتحان دانشجویان

فاطمه نورزاد

10/11-20/11

جمع بندی هیئت رئیسه

20/11 - 12

نماز خانه دانشکده

نماز

12- 30/12

سالن طبقه همکف دانشکده

بازدید از پوسترها

30/12 - 13

سلف سرویس

نهار

30/13- 13

 

کارگاه روز چهارشنبه: کارگاه مثبت نگری (دکتر خدایاری فرد) ساعت 13- 16  اتاق 202/ یا شورا

نشست 3 چهارشنبه:  13:30- 15:30

هیات رییسه

موضوع

سخنران

ساعت

1- دکتر به پژوه (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

2- دکتر حسن بلند

(عضو هیت علمی دانشگاه گیلان)

3-  علی رضا صدقی

(دانشجوی دکتری روانشناسی)

4-  احمد منصوری

(دانشجوی دکتری روانشناسی)

5- حامده انفرادی (دانشجوی دکتری روانشناسی)

اثربخشی آموزش معنویت بر شادکامی و رضایت زناشویی زنان متاهل دبیرخانه نتوانسته با شما هماهنگ کند لطفا هرچه سریعتر با دبیرخانه مکاتبه نمایید

دل بستگی به خدا و مقابله مذهبی الگوی رضایت از زندگی در والدین کودکان استثنایی و عادی

حمیدرضا عرب

 

نسرین فرخی

ارائه دهنده : فاطمه خاکشور

 

30/13-40/13

سبکهای دلبستگی و سلامت روان و هوش معنوی

فاطمه قنبری

40/13-50/13

سبک های مکانیزم دفاعی و هوش معنوی

فهیمه محمدپور

50/13-14

ابعاد دلبستگی، جهت گیری های دینی و رضایت از زندگی در دانشجویان

مرتضی مرادی

14-10/14

میزان مذهبی بودن والدین و کارکرد خانواده:ارائه الگوی تصور خدا با توجه به فرایند انطباق و جبرانی

محمد عظیمی

10/14-20/14

جمع بندی هیئت رئیسه

20/14-30/15

 

پذیرایی

45/15-30/15

 

هیات رییسه

موضوع

سخنران

ساعت

1- دکتر باقر غباری بناب

(عضو هیت علمی دانشگاه تهران)

2- دکتر مظاهری یا دکتر شهیدی

(عضو هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

3- دکتر شیوا خلیلی

(عضو هیت علمی دانشگاه تهران)

4-  کوروش امرایی (دانشجوی دکتری روانشناسی)

5-  سعیده زنوزیان (دانشجوی دکتری روانشناسی)

 

الگوی بخشایش گری،دلبستگی به همسر و نوع دوستی در والدین کودکان عادی و اسنتثنایی

شهره صادقی

45/15-55/15

ابعاد سبک دلبستگی به خدا،هوش معنوی و سلامت روان،وارسی یک مدل علی

کیانوش مرادی

55/15-5/16

رابطه بین دلبستگی به خدا و راهبرد های مقابله ای با سلامت روان در مادران کودکان استثنایی

زهرا صادقی

5/16-15/16

نقش دلبستگی به والد و دلبستگی به خدا در تصور از خدا  و  هویت مذهبی

فاطمه خاکشور

15/16-25/16

 

جمع بندی هیئت رئیسه

25/16-30/17

 

هیات رییسه

موضوع

سخنران

ساعت

 

1-  دکتر علی نقی فقیهی

(دانشیار دانشگاه قم)

2- دکتر شهیدی یا دکتر زاده محمدی (دانشگاه شهید بهشتی)

3- داود نوده ای

(دانشجوی دکتری مشاوره)

4-  مصطفی زارعان

(دانشجوی دکتری روانشناسی)

 

اثر بخشی نگرش مذهبی بر رضایت مندی زناشویی

زهرا کیایی

30/8-40/8

 

بررسی کیفیت ارتباط خانواده و جهت گیری مذهبی

فاطمه فیروزی

40/8-50/8

 

نقش سبک های هویت در بهزیستی مذهبی-معنوی

سمیه سعیدی دهاقانی

50/8-9

 

جمع بندی هیئت رئیسه

9-10

 

پذیرایی

15/10-10

 

 

کارگاه های روز پنج شنبه :

1- (روان درمانی دینی یا روان درمان حساس به دین-  کدامیک ؟) دکتر خلیلی ساعت 8الی 12اتاق 302 مختص افراد ثبت نام کننده

2- کارگاه طرحواره درمانی ، دکتر غباری بناب اتاق 205 ساعت 8الی 17 مختص افراد ثبت نام کننده کارگاه

 

نشست2 پنج شنبه:   10:15 -  12

 

هیات رییسه

موضوع

سخنران

ساعت

 

1- دکتر احمد به بژوه 

(عضو هیت علمی دانشگاه تهران)

2- دکتر شکوه نوابی نژاد (عضو هیت علمی دانشگاه خوارزمی)

3- دکتر زاده محمدی یا دکتر مظاهری (دانشگاه شهید بهشتی)

4- خانم تویسرکانی

(دانشجوی دکتری روانشناسی)

 

رابطه بین دینداری در کار با تعهد سازمانی و خود نظارتی

طیبه یگانه

15/10-25/10

 

نقش معنویت در مهارت کارافرینی کارمندان

زینب محمد علی پور

25/10-35/10

 

بررسی همبستگی بین هوش معنوی با خلاقیت و انگیزه پیشرفت

مریم نمازیان

35/10-45/10

 

بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی و امید به زندگی در دانشجویان

سارا ازادی

45/10-55/10

 

جمع بندی هیئت رئیسه

55/10-12

 

نماز، نهار و استراحت

بازدید از  پوسترها : واقع در راهروی طبقه اول ساختمان دانشکده

30/13-12

 

 

هیات رییسه

موضوع

سخنران

ساعت

1- دکتر خلیلی

(عضو هیت علمی دانشگاه تهران)

2- دکتر افروز

(عضو هیت علمی دانشگاه تهران)

3- آقای محمد ضیایی

(دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت)

4- محمد حسن آسایش

(دانشجوی دکتری مشاوره)

ارتباط بین نگرش های مذهبی،سلامت روانی و صمیمت اجتماعی با کیفیت زندگی در بین دانشجویان

عدنان عشرتی فرد

 

 

30/13-40/13

اضطراب مرگ جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی

مرضیه رضایی

40/13-50/13

رابطه ی جهت گیری مذهبی و کمال گرایی با سلامت روان در دانشجویان

حسین حسینی

50/13-14

بررسی رابطه بین بنیان های اخلاقی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان

فاطمه قربانی

14-10/14

نقش جهت گیری اجتماعی بر رفتار اخلاقی با توجه به اثرات میانجی معنوی / نوعدوستی

عباس بخشی پور / تورج هاشمی

10/14-20/14

جمع بندی هیئت رئیسه 

20/14-30/15

پذیرایی

45/15-30/15

 

 

موضوع

سخنران

ساعت

دکتر افروز

دکتر خلیلی

دکتر غباری

دکتر شفیع آبادی

دکتر نوابی نژاد

دکتر بلند

دکتر به پژوه

و .....

 

 

 

30/16-45/15

میز گرد و جمع بندی

 

مراسم  اختتامیه

اهدای گواهی نامه ها

بیانیه

 

30/17-30/16